Skip to content Skip to footer

Cena zapłodnienia pozaustrojowego na Śląsku

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego jest wysoce zaawansowaną metodą leczenia niepłodności i stosowana jest z powodzeniem w momencie wykorzystania innych, prostszych i mniej inwazyjnych metod leczenia niepłodności, w tym leczenia farmakologicznego, bądź wspomagania mechanicznego (inseminacja domaciczna) leczenia farmakologicznego.

Zapłodnienie pozaustrojowe – diagnostyka

Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) zawsze poprzedza szczegółowa diagnostyka danej pary, ponieważ w większości przypadków niepłodność pary nie wynika stricte z obciążeń tylko jednego z partnerów, ale jest wypadkową czynnika żeńskiego i męskiego. Diagnostyka partnerów obejmuje zarówno badania laboratoryjne krwi, jak również kontrolę prawidłowej budowy anatomicznej oraz funkcjonalnej narządów rodnych obojga partnerów. W przypadku pacjentki badania te opierają się przede wszystkim na ultrasonografii, w przypadku pacjenta – na badaniu nasienia.

Zapłodnienie pozaustrojowe – schemat

Podstawowym działaniem podjętym przez specjalistę poprzedzającym zapłodnienie pozaustrojowe i w ogromnej mierze warunkującym jego powodzenie jest stymulacja hormonalna pacjentki. Celem jej jest uzyskanie maksymalnej liczby dobrej jakości komórek jajowych. Komórki te zostają pobrane podczas punkcji jajników, a następnie są zapładnianie pobranym od pacjenta i przygotowanym w warunkach laboratoryjnych nasieniem.

Ostatni etap procedury zakłada transfer zarodka do jamy macicy.

In vitro Śląsk

Program in vitro Śląsk realizowany jest poprzez wyspecjalizowane podmioty. Na terenie Śląska swoje oddziały mają wszystkie znane i liczące się kliniki zajmujące się problemem niepłodności i jego leczenia.

Leczenie niepłodności Katowice, klinika in vitro Katowice

Na terenie miasta, w ramach pojęcia – leczenie niepłodności Katowice działają wszystkie topowe kliniki zajmujące się problemem bezpłodności, a hasło klinika in vitro Katowice można łatwo odnaleźć na ich stronach internetowych.

Leczenie niepłodności Katowice – cena

Cena zapłodnienia pozaustrojowego jest sumą koniecznych do wykonania i przeprowadzenia etapów uzależnionych od konkretnych uwarunkowań medycznych danej pary. Uwzględnia ona liczbę koniecznych do przeprowadzenia badań diagnostycznych, wybór konkretnego toru leczenia oraz typu i ilości zastosowanych w procesie leków. Generalnie koszt ten waha się w granicach 10 000 – 14 000 zł.