Skip to content Skip to footer

Dezynfekcja sterylizacja

Dezynfekcja i sterylizacja to procesy mające na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobowych, wirusów grzybów oraz bakterii.

Dezynfekcja i sterylizacja

Dezynfekcja sterylizacja przeprowadzona musi być każdorazowo na urządzeniach oraz powierzchniach, które skażone zostały chorobotwórczymi mikroorganizmami. Dezynfekcja sterylizacja są procesami, które muszą być przeprowadzone w sposób dokładny. Po zabiegach tych przeprowadzona musi być kontrola zakończona sporządzeniem szczegółowego dokumentu w którym zawarte jest sposób oraz metody sterylizacji i dezynfekcji.

Metody sterylizacji

Sterylizacja medyczna podzielona może być na sterylizację wysokotemperaturowa, do której wykorzystuje się parę wodną oraz suche gorące powietrze, a także promieniowanie podczerwone oraz na sterylizację niskotemperaturową, która przeprowadzona jest przy użyciu tlenku etylu, formaldehydu lub promieniowania jonizującego. Sterylizacja medyczna wykonywana jest z zastosowaniem sterylizatora medycznego który osiąga temperaturę od 140 do 250 stopni Celsjusza i zapewnia skuteczną sterylizację wszystkich metalowych, szklanych oraz porcelanowych narzędzi.

Rodzaje dezynfekcji

Dezynfekcja jest procesem, który skupia się na powierzchniach użytkowych jakimi są blaty, poręcze oraz klamki.

Infekcje podzielić można na następujące rodzaje:
– termiczną – przeprowadzana jest przy użyciu wody lub pary wodnej o odpowiednim ciśnieniu. Stosuje się ją do dezynfekcji bielizny, naczyń oraz urządzeń sanitarnych,
– chemiczno – termiczna – przeprowadzona jest na sprzęcie, który jest wrażliwy na wysoką temperaturę,
– chemiczna – przeprowadzana jest przy użyciu chemicznych środków mających różne właściwości. Dobór środka uzależniony jest od rodzaju powierzchni zredukowanej jego toksyczności. Do dezynfekcji chemicznej stosowany jest chlor, fenolow, aldehydy, kwas octowy oraz nadtlenek wodoru, alkohole i jodofory,
– filtracja – stosowana jest do usuwania drobnoustrojów z płynów i promieniu ultrafioletowych. Filtracja dotyczy powietrza oraz użytkowych powierzchni. Fale filtracyjne mają od 210 do 328 nanometrów. Aby dezynfekcja była procesem skutecznym trzeba pamiętać o czasie jej przeprowadzenia oraz o stężeniu środka, który jest do niej używany.