Skip to content Skip to footer

Badania prenatalne – co musisz wiedzieć?

Badania prenatalne Częstochowa to temat, który zrobił się ostatnio bardzo popularny, szczególnie po listopadzie 2020. Wciąż jednak wiele osób nie wie, na czym te badania polegają i kiedy są konieczne, choć wiele mówi się o ich korzyściach.

Badania prenatalne Częstochowa – jak wyglądają?

Każde z badań prenatalnych Częstochowa ma określony przebieg. Wyróżnia się badania inwazyjne, które wiążą się z pobraniem płynu owodniowego, komórek trofoblastu lub krwi pępowinowej. Drugim typem badań prenatalnych są badania nieinwazyjne. Tutaj przede wszystkim wyróżnia się Badanie prenatalne częstochowa, jakim jest USG, ale poza nim wykonuje się szereg badań na krwi obwodowej matki, w której szuka się określonych parametrów. Wyniki USG poznajemy na bieżąco, kiedy lekarz obserwuje płód, natomiast na wyniki wszystkich pozostałych testów należy poczekać określony czas, zależny od konkretnej kliniki.

Badanie prenatalne Częstochowa – czy zawsze obowiązkowe?

Zgodnie z prawem obowiązkowe jest wykonanie tylko trzech badań prenatalnych USG, po jednym na każdy trymestr ciąży. Jeśli któreś z nich okaże się nieprawidłowe, to konieczna jest dalsza diagnostyka i m.in. badania inwazyjne. Jeśli jednak ciąża przebiega prawidłowo, w rodzinie nie ma chorób genetycznych, a matka jest przed 35. rokiem życia, to pozostałe badania są tylko zalecane.

Badania prenatalne NFZ Częstochowa

Aby wykonać badania prenatalne NFZ Częstochowa należy znaleźć gabinet, który ma podpisaną umowę z NFZ. Refundowane są 3 badania USG, natomiast jeśli chce się wykonać pozostałe na koszt państwa, to trzeba mieć ku temu wskazania. Podstawowym wskazaniem jest nieprawidłowość wykryta w trakcie ciąży i konieczność dalszej diagnostyki. Jeżeli żadnej nie ma, to badania prenatalne na NFZ Częstochowa można wykonać jeśli matka ukończyła 35. rok życia, poprzednie ciąże były obarczone chorobami i wadami genetycznymi lub w rodzinie występują choroby genetyczne. Jeśli żaden z tych warunków nie jest spełniony, to niestety takie badania trzeba wykonać na własny koszt.