Skip to content Skip to footer

Dezynfekcja i sterylizacja tworzą razem sanitarny ciąg sterylizacyjny

Zabiegi dekontaminacji powierzchni oraz narzędzi stosowanych w zabiegach medycznych mają na celu pozbycie się drobnoustrojów mogących wywołać groźne stany chorobowe. Do tych procedur sanitarnych zalicza się głównie dezynfekcję i sterylizację. Kiedy w takim razie stosuje się dezynfekcję, a kiedy sterylizację medyczną i w jakim celu?

Jakie zastosowanie mają procedury sanitarne?

Placówki służby zdrowia ze względu na swoją specyfikę są źródłem gromadzenia się dużej ilości chorobotwórczych drobnoustrojów. Dlatego też, w związku ze zwiększoną wiedzą na temat chorób zakaźnych i czynników je wywołujących placówki te poddane są procedurom sanitarnym, takim jak dezynfekcja oraz sterylizacja medyczna.

W związku ze stosowaniem różnych zabiegów związanych z przerwaniem tkanki skórnej do stosowania reguł sanitarnych związanych z dezynfekcją i sterylizacją zobowiązane są także podmioty świadczące usługi kosmetyczne takie jak salony tatuażu, kosmetyczne oraz fryzjerskie.

Dezynfekcja i sterylizacja są to zabiegi służące dekontaminacji

Do procesów dekontaminacji należy sanitacja, czyli mycie, dezynfekcja medyczna oraz sterylizacja. Różnią się one między sobą skutecznością w eliminacji wirusów, grzybów i bakterii.

Dezynfekcja medyczna jest to proces oczyszczania powierzchni mający na celu pozbycie się wegetatywnych form drobnoustrojów, przy tym nieusuwający przetrwalnikowych form bakterii. Ten proces sanitarny wykorzystuje w swoim przebiegu metody termiczne, termiczno-chemiczne oraz chemiczne. Działanie zabiegu dezynfekcji medycznej dotyczy głównie blatów, klamek, poręczy, odzieży oraz naczyń, a także dłoni. Do dezynfekcji powietrza obecnego w gabinetach zabiegowych stosuje się promieniowanie UV.

Ciąg sterylizacyjny

Sterylizacja medyczna to proces, w wyniku którego dochodzi do całkowitego zniszczenia mikroorganizmów. Stosowana jest do wyjaławiania narzędzi medycznych mających kontakt z jałową tkanką ludzką.

Dezynfekcja i sterylizacja to procedury sanitarne wchodzące w proces zwany ciągiem sterylizacyjnym. W jego wyniku otrzymuje się sterylne narzędzia, które mogą być używane przez operatora do wykonywania zabiegów prowadzonych w kontakcie z tkankami ludzkimi. Do zabiegu sterylizacji medycznej stosuje się specjalne sterylizatory.

Kluczem doboru metod dekontaminacyjnych jest określenie poziomu zagrożenia biologicznego.