Skip to content Skip to footer

Domy opieki dla seniorów

Polskie społeczeństwo wzorem społeczeństw Europy zachodniej stopniowo starzeje się, a to oznacza problemy z zapewnieniem właściwej opieki polskim seniorom. Niektórzy z nich mimo podeszłego wieku zachowują pełną sprawność psychiczną i fizyczną, inni wymagają stałej opieki drugiej osoby.

Dla kogo dom opieki mazowieckie?

Domy opieki przeznaczone są przede wszystkim dla osób starszych, które nie mogą liczyć z różnych względów na pomoc najbliższej rodziny. Pobyt w domu opieki zapewnia im nie tylko podstawowe warunki bytowe i higieniczne, ale przede wszystkim towarzystwo innych osób. W ten sposób chronione są przed samotnością, a stymulowana aktywność pomaga im zachować dobrą kondycję jeszcze przez długie lata.

Poza domami dla osób starszych istnieją także ośrodki dla osób przewlekle chorych, zwłaszcza z zaburzeniami zachowań, np. agresją, wędrówkami, lukami pamięci. Takie osoby wymagają stałego nadzoru przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo. Dom opieki Alzheimer przystosowany do opieki nad osobami z tym typem schorzenia zapewnia nie tylko stały nadzór, ale również szereg zajęć rehabilitacyjnych pobudzających komórki nerwowe. Dzięki temu oraz odpowiedniemu leczeniu choroba ulega spowolnieniu.

Jak wybrać dom opieki mazowieckie?

Domy opieki Warszawa i okolice cieszą się największą popularnością i oczekiwanie na wolne miejsce może trwać nawet kilka miesięcy. Wynika to przede wszystkim z dużej ilości osób w podeszłym wieku, które wymagają stałej opieki.

Wybór odpowiedniego domu opieki należy rozpocząć od zapoznania się z listą ośrodków zarejestrowanych w urzędzie wojewódzkim. Bez względu na status prawny, wszystkie domy opieki warszawa i okolice muszą być zarejestrowane. Daje to gwarancję, że działają legalnie i muszą spełniać określone standardy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dowiedzieć się o:

• warunki lokalowe,

• możliwość dostosowania diety,

• rodzaj zajęć dla pensjonariuszy,

• ilość opiekunów,

• współpracę z opieką medyczną,

• godziny odwiedzin,

• otoczenie – park.

Wszystkie te informacje można uzyskać na stronach internetowych domów opieki, ale warto je także zweryfikować podczas osobistych rekonesansów. Wybierając dom opieki Alzheimer warto pod uwagę wziąć także odległość. Częste odwiedziny najbliższej osoby pozwalają jej na zachowanie dłuższego kontaktu z rzeczywistością i znacznie ułatwiają rehabilitację.